a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
25828 items
Jazzbühne Berlin '83
YAMASHITA, Yosuke


Titres :
Picasso

Line-up :
Kazunori Takeda (ts) Eiichi Hayashi (as) Yosuke Yamashita (pn) Shota Koyama (dms)


Amiga J, 1983