a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
6473 items
Shakti in Vienne 2004
MC LAUGHLIN, John (Shakti)


Line-up :
John Mc Laughlin (gt) Zakir Hussain (tabla) V. Selvaganesh (perc) U. Shrivinas (mandoline) Shankar Mahadevan (voc)


Année : 2004