a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
25828 items
Ella Fitzgerald sings the Duke Ellington Song book vol 2 (2 LP)
FITZGERALD, Ella


Titres :
see CD

Line-up :
Ella Fitzgerald + various bands incl Duke Ellington orch (see CD's


Verve, 195