a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
25828 items
Birds of underground
MANGELSDORFF, Albert


Titres :
Wobbling notes and fluted crackle / Grive musicienne / Birds of underground / Xenobiosis

Line-up :
Albert Mangelsdorff (tb) Heinz Sauer (as,ts) Gerd Dudek (ts,ss,fl) Buschi Nieberall (cb) Peter Giger (dms)


MPS, 1972